SIMM's

Op deze pagina treft u informatie aan over de diabetische voetzorg die via de ketenzorg en internist gaan.
De ketenzorg is bedoeld voor diabeet type 2.

Sinds januari 2013 is de voetzorg m.b.t. de diabetespatiënten gewijzigd. Het is daarom belangrijk dat u als diabetespatiënt navraagt bij uw huisarts in welke SIMMS classificatie u valt. Aan de hand daarvan wordt de eventuele vergoeding bepaald. Het is dan ook nog van belang dat de huisarts is aangesloten bij zorggroep PrimaCura Huisartsenzorg midden-brabant. Met PrimaCura zijn er contracten gesloten tussen de pedicures en huisartsen die daar bij aangesloten zijn.
Let op: Dit geldt alleen als u bij een diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner komt voor de diabetescontrole. Indien u naar een internist gaat dan geldt dit niet.

Sinds 01-01-2015 wordt er naast de Simms ook het zorgprofiel bepaald.U valt onder zorggroep PrimaCura als U Simms 2 met zorgprofiel 2 of hoger heeft. Dit wordt door huisarts of praktijkondersteuner bepaald.De podotherapeut wordt de hoofdbehandelaar,zij stelt een behandelplan op en in de meeste gevallen wordt de pedicurebehandeling door de pedicure gedaan.

Heeft U Simms 1 met zorgprofiel 1 dan kunt U zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Dit wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering(zelf navragen bij de zorgverzekeraar).Heeft U Simms 0 dan is vergoeding niet meer mogelijk.

Mocht u vaker komen dan het vastgestelde aantal keer per jaar dan zijn die kosten voor eigen rekening.

Als U geen Simm's/zorgprofiel heeft laten bepalen dan komt U niet voor vergoeding in aanmerking.
Niet bij de zorggroep en niet bij de zorgverzekeraar.

Bent U onder behandeling bij de internist voor de diabetes (type 1 of 2) ,dan de internist Simm's en zorgprofiel laten bepalen.De podotherapeut wordt dan de hoofdbehandelaar en stelt een behandelplan op. Ik heb  een contract met RondOm podotherapeuten. Daar declareer ik de pedicure behandeling.U hoeft mij dan niet te betalen.


Indien u hier nog vragen over heeft neem dan contact met mij op.